Dokumenty

Rekrutacja do projektu – Ogłoszenie o naborze

Innovo Innowacje w biznesie sp. z o.o. ogłasza, że w dniu  04.11.2019 roku rozpoczyna nabór uczestników do projektu: „ Młody – aktywny – pracujący”.  Planowana ilość osób do zrekrutowania: 50

Każdy z uczestników otrzyma ścieżkę wsparcia w postaci: przeprowadzenia diagnozy predyspozycji UP oraz opracowania przez doradcę zawodowego Indywidualnego planu działania, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy oraz otrzyma wsparcie w postaci stażu lub/i szkolenia – w zależności od potrzeb wynikających z IPD.

Dokumenty rekrutacyjne:

 


Zaproszenie do składania ofert

28 listopada 2019

Zapytanie ofertowe nr 6/1.2.1

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zadań w podziale na 3 części:
1) zapewnienie doradcy/doradców na przeprowadzenie Indywidualnego Doradztwa Zawodowego – Opracowanie Indywidualnych Planów Działania;
2) zapewnienie doradcy/doradców na przeprowadzenie „Poradnictwa zawodowego grupowego” dla 5 grup 10 osobowych;
3) zapewnienie doradcy/doradców na przeprowadzenie „Poradnictwa zawodowego indywidualnego” dla 50 uczestników projektu.

Powyższe działania realizowane są w ramach projektu Młody-aktywny-pracujący współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej I, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

 

 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

10 grudnia 2019

„INNOVO” Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu Młody-aktywny- pracujący – aktywizacja osób młodych zawiadamia, iż w związku z zapytaniem ofertowym nr 6/1.2.1 z dnia 28.11.2019 r. na realizację usług: przeprowadzenie Indywidualnego Doradztwa Zawodowego – Indywidualne Plany Działania, Poradnictwa zawodowego grupowego, informujemy, że do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego dla każdej części wybrano następującego Wykonawcę – Konsorcjum:
Sebastian Uram
Lutcza 381,38-112 Lutcza
Monika Jaworek
Ul. Grunwaldzka 25/40.38-100 Strzyżów
Oferty złożone przez oferenta niepodlegającego wykluczeniu z postępowania. Oferty tego Wykonawcy dla każdej części uzyskały najwyższą ilość punktów. Oferty spełniają wszystkie wymogi formalno-prawne, treść ofert jest zgodna z treścią zapytania ofertowego i nie podlega odrzuceniu.

 

 


Zaproszenie do składania ofert

31 lipca 2020

Zapytanie ofertowe nr 9/1.2.1

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zadań w podziale na 3 części:
1) zapewnienie doradcy/doradców na przeprowadzenie Indywidualnego Doradztwa Zawodowego – Opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla 9 uczestników projektu;
2) zapewnienie doradcy/doradców na przeprowadzenie „Poradnictwa zawodowego grupowego” dla 1 grupy 9 osobowej;
3) zapewnienie doradcy/doradców na przeprowadzenie „Poradnictwa zawodowego indywidualnego” dla 9 uczestników projektu.

Powyższe działania realizowane są w ramach projektu Młody-aktywny-pracujący współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej I, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

 

 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

10 sierpnia 2020

„INNOVO” Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu Młody-aktywny- pracujący – aktywizacja osób młodych zawiadamia, iż w związku z zapytaniem ofertowym nr 9/1.2.1 z dnia 31.07.2020 r. na realizację usług: przeprowadzenie Indywidualnego Doradztwa Zawodowego – Indywidualne Plany Działania, Poradnictwa zawodowego grupowego, informujemy, że do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego dla każdej części wybrano następującego Wykonawcę:
Monika Jaworek
ul. Grunwaldzka 25/40, 38-100 Strzyżów
Oferty złożone przez oferenta niepodlegającego wykluczeniu z postępowania. Oferty tego Wykonawcy dla każdej części uzyskały najwyższą ilość punktów. Oferty spełniają wszystkie wymogi formalno-prawne, treść ofert jest zgodna z treścią zapytania ofertowego i nie podlega odrzuceniu.