Indywidualny plan działania

IPD 1 etap – spotkanie z psychologiem,

Spotkania będą odbywać się od 22.02.20 r. do 23.02.20 r.  oraz od 28.02.20 r. do 29.02.20 r. miejsce: ul. 3-go Maja 13, 38 – 200 Jasło.

IPD 2 etap Indywidualne doradztwo zawodowe – opracowanie indywidualnych planów działania. Spotkania będą odbywać się od 24.02.20 r. do 02.03.20 r. miejsce: ul. 3-go Maja 13, 38 – 200 Jasło. 


Harmonogram

IPD 1 etap – spotkanie z psychologiem,
Spotkania będą odbywać się od 16.12.19 r. do 20.12.19 r. miejsce: ul. 3-go Maja 13, 38 – 200 Jasło.
IPD 2 etap Indywidualne doradztwo zawodowe – opracowanie indywidualnych planów działania miejsce: ul. 3-go Maja 13, 38 – 200 Jasło.  Spotkania będą odbywać się od 16.12.19 r. do 28.12.19 r.