Młody-Aktywny-Pracujący


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Formy wsparcia
Każdy z uczestników projektu skorzysta ze wszystkich form wsparcia bezpłatniePośrednictwo

Analiza potrzeb, poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne, pośrednictwo pracySzkolenia

Nabycie kwalifikacji zawodowych, wyżywienie, materiały, stypendium szkolenioweStaże

Płatne staże dla uczestników projektu, badania lekarskie, zwrot kosztów dojazdu


Projekt skierowany jest do:

  • Osób młodych w wieku 15 -29 lat
  • Osób biernych zawodowo, w tym osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Os. z kategorii NEET)
  • Osób o niskich kwalifikacjach (maksymalnie do poziomy ISCED 3 włącznie)
  • Osób z niepełnosprawnościami
  • Osób zamieszkujących woj. podkarpackie